Понеділок, 12.11.2018, 22:44
Вітаю Вас Гість

Головна » Статті » Документація » Аналітичні накази

Наказ про стан викладання математики

ПРО СТАН ВИКЛАДАННЯ,

ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ

ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ НАВЧАЛЬНИХ

ПРОГРАМ ТА РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИКИ

Протягом січня  2012місяця в школі вивчав­ся стан викладання математики, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

Наслідки вивчення та результати проведених контрольних робіт свідчать про те, що вчителі по­казали себе фахівцями справи, мають добру нау­ково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета. Забезпечують засвоєння уч­нями основних математичних понять, передбаче­них програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розу мову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення.

Учитель математики Кузьма Віра Богданівна приділяє ува­гу створенню найсприятливіших умов для на­вчання, виховання і розвитку учнів, обов'язко­во враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Тому основою процесу на­вчання є рівнева диференціація не тільки в ме­жах одного класу, а й у виборі підручників для роботи в класах із різним рівнем розвитку та навчальних досягнень. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним ступенем обгрунтованості й повноти на основному (обо­в'язковому для всіх учнів) та підвищеному (для тих, хто має здібності та інтерес до математики) рівнях, які визначають мінімальний і максималь­ний обсяг навчального матеріалу програми.

Календарні плани вчителів складені з ура­хуванням методичних рекомендацій, у них пе­редбачені самостійні та контрольні роботи, ма­тематичний обсяг знань. Поурочні плани відоб­ражають роботу вчителів з виконання держав­них програм, індивідуальну та диференційова­ну роботу з учнями.

На уроках учителів ___________ та _____________ учні пра­цюють на рівні високої розумової напруженості. Це забезпечується великою кількістю навчаль­но-пізнавальних дій, які виконуються на уроці , одночасно звертається увага на розуміння й ос­мислення виконуваних операцій. Завдання роз­робляються різної складності. Виконанню та­кого обсягу роботи на уроці сприяють май­стерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної його хвили­ни, правильність добору матеріалу.

Кабінет математики, створений учителем _______________-, обладнані навчальними по­сібниками, дидактичним матеріалом. Це значна допомога їй у підвищенні інтенсивності навчаль­ного процесу, дає змогу уникати перенавантаження учнів домашніми завданнями. Вчитель планує обсяг самостійної діяльності з метою відпрацювання необхідних загальнонавчальних

і спеціальних умінь та навичок. Учитель ____________-. попереджає розумове перенавантаження (замі­нює подачу теоретичного матеріалу практичними завданнями, включає в дію різні органи чуття).

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення контрольних та самостійних  робіт з математики в 5, 6, 8 класі:

 

 

Класи

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

% успішності

% якості знань

Не писало учнів

високий

середній

достатній

низький

5

16

4

8

3

1

75%

94%

0

6

 15

 2

7 

2 

4 

20% 

 73%

0 

 8

 19

 5

4 

6 

2 

 53%

 88%

 2

 

В загальному учні добре справилися із запропонованими  контрольними  та самостійними роботами .Однак у деяких класах виявлено значну різниця між семестровими та контрольними роботами  Таким чином, виявлено значну зави­щеність під час оцінювання знань з математи­ки. Це відзначалося у вчителів ___________________.

Причинами зазначених недоліків є: низький рівень знань учнів із попередніх тем курсу, не­систематична та невимоглива перевірка зошитів учнів, недостатнє використання таблиць.

На підставі вищезазначеного та з метою усу­нення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Вчителям математики  ________________________.:

1.1.   Забезпечити належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібнос­тей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку роз­в'язання тощо).

1.2.  Під час складання задач, вправ та підго­товки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації на­вчання.

1.5.  Провести поглиблене повторення не за­своєних учнями розділів програми.

1.6. Звернути увагу на недоліки в системі пе­ревірки та оцінювання знань учнів, підготовці до контрольних робіт, відповідності виставлен­ня підсумкових та семестрових балів.

2.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР____________________..

 

 

Директор школи                               ________________________          


Категорія: Аналітичні накази | Додав: NataliyG (24.07.2013) | Автор: Наталія Глюз
Переглядів: 12134 | Теги: наказ, математика | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Пошук

Корисні посилання

Сокальський РМК

Двірцівський НВК

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рейтинг@Mail.ru