Понеділок, 12.11.2018, 23:05
Вітаю Вас Гість

Головна » Статті » Документація » Аналітичні накази

Про стан викладання біології

Про стан викладання біології

                Згідно з річним планом роботи школи заступником директора було вивчено стан викладання і рівень знань учнів з біології. Біологію читають вчителі ____________вчитель вищої категорії, вчитель-методист, педагогічний стаж ________ років;__________– вчитель вищої категорії, старший вчитель, педагогічний стаж _____ років та _______- вчитель 1 категорії, педагогічний стаж ____ років.

                У школі функціонують два кабінети біології, матеріальна база яких частково задовольняє потреби вчителів та учнів. для проведення навчальних занять. Слід зазначити, що кабінет №2, яким завідує ___________, більш відповідає діючому положенню щодо оформлення та оснащення сучасного біологічного кабінету, що дає можливість вчительці проводити змістовні уроки.

                Вчителі  біології _________________одним із завдань викладання біології ставлять формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до навчального середовища  основі знань про природу.

                Вчитель ____________ має високу науково-методичну підготовку, уроки проводить у швидкому темпі, раціонально використовує кожну хвилину уроку, належну увагу приділяє формуванню практичних навиків при виконання  робіт, так, наприклад, при вивченні теми «Вода» у 5 класі учні навчилися готувати розчин, при вивченні теми «Розчин і суміш» школярі  набули навичок розділення суміші різними способами. У 10 класі при вивченні теми «Білки, їх функції» в ході виконання лабораторної роботи учні навчилися відрізняти природні  та денатуровані білки. На своїх уроках _________ намагається сформувати у учні уявлення про цілісність природи та місце людини в ній, розвиває у школярів пізнавальний інтерес до вивчення предметів природничого циклу, створює умови  для виконання школярами різних ролей, самостійного сприйняття рішень ____________ своєчасно проводить всі заплановані практичні та лабораторні роботи, новий матеріал викладає цікаво на достатньому науковому рівні, із застосуванням між предметних зв’язків. Належну увагу вчителька приділяє  розвитку  пізнавальних здібностей учнів. Учителька вміло використовує навчальне обладнання кабінету (таблиці, схеми, муляжі), організовує систематичну роботу з підручниками та довідковою літературою. ____________ вміло використовує елементи інтерактивних технологій, роботу в групах, парах. Так, наприклад, при вивченні теми «Статеве і нестатеве розмноження» 6 клас розбиває вчителька на групи :  експерти, група практичних застосувань знань, теоретики. Кожній групі надано можливість захистити свою думку, продемонструвати свій рівень навчальних досягнень. Весь навчальний матеріал вчителька пов’язує із життям, на конкретних прикладах показує практичне застосування знань з біології

          Вчитель _________викладає біологію у ___________ класах. На своїх уроках підтримує належну трудову дисципліну, має високий фаховий рівень, чітко організовує проходження кожного етапу уроку, дотримуючись характерного режиму уроку. На кожному уроці ______________ використовує елементи інноваційних технологій: навчаючись-навчаю, роботу в групах, мозковий штурм. Так, наприклад, при вивченні теми «Різноманітність  ракоподібних, їх значення у природі та житті людини»,  учні активно давали відповіді на запитання відповідно теми. Учні  із задоволенням  виконують такі творчі завдання як : біологічний лабіринт, розв’язування і складання кросвордів.

                _________________ вивчення нового матеріалу практикує під час самостійної роботи з підручником при цьому учні складають опорні схеми, таблиці,  вчаться самостійно робити висновки, аналізувати та систематизувати навчальний матеріал. При закріпленні навчального матеріалу ____________________ практикує роботу в парах, так, наприклад, при вивченні класу ракоподібних на закріплення теми кожній парі учнів була дана картка із завданням, після обговорення якого школярі давали  вичерпні відповіді на поставлені питання. Організовуючи самостійну роботу учнів, ____________ пропонує їм такі питання, які сприяють не тільки запам’ятовуванню матеріалу, але й осмисленню отриманих знань, а самостійно отриманні знання обов’язково контролюються вчителем. Для того щоб розвивати в учнів мислення, організаторські здібності, ____________ систематично ставить учнів у такі умови, які дозволяють виявити себе в тому чи іншому виді  професійної діяльності. Для таких  цілей вчителька пропонує методи активного навчання, аналіз конкретної  ситуації, рішення ситуаційної задачі, виконання практичних завдань.

                Вчителька _____________ викладає біологію в 11-Б класі. Основним завданням роботи на уроках біології вважає досягнення осмисленого засвоєння  школярами знань почутих на заняттях. Так, наприклад, при вивченні теми «Генетика» після засвоєння закону Менделя, учня розв’язують  елементарні генетичні задачі. На практичних роботах з теми «Індивідуальний розвиток організмів» розглядають і аналізують  мікропрепарати етапи розвитку  зародків.

                Однак, ___________ на своїх уроках не використовує ніяких інтерактивних технологій навчання, відсутній диференційований підхід., при перевірці домашнього завдання використовує репродуктивні питання. При викладання курсу біології в 11 класі не дотримується порядку викладання тем згідно програми.

                Під час вивчення стану викладання біології в школі були проведені зрізи знань у 5-11 класах.

                Результати зрізів подано у таблиці:

клас

К-сть

учнів,що писали

 

1-3б

 

%

 

4-6 б

 

%

 

7-9 б

 

%

 

10-12

 

%

    Якісний показник ______%.

                Вивчення рівня навчальних досягнень школярів дає підстави стверджувати, що основні питання програмового матеріалу  учні засвоюють на достатньому рівні. Разом з тим, школярі відчувають труднощі при розв’язуванні задач на схрещування у 11 класі, не вміють виділити головне, основоположне, спираючись на попередні знання, а також на знання, отримані на уроках з інших дисциплін .Частина учнів не вміють творчо мислити, самостійно поповнювати знання, не вміють розв’язувати проблемні питання. Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер. Та все ж незважаючи на  проблеми, якість знань учнів з біології становить 55% (високий і достатній рівень)

                В процесі викладання біології є ряд суттєвих недоліків:

            - недостатня робота вчителів з розвитку логічного мислення;

           -  на етапі перевірки домашніх завдань невиправдана спрощення навчального матеріалу (переважає репродуктивний метод роботи.);

            - у процесі навчання недостатньо враховується специфіка класних колективів.

            В школі декілька років працює факультатив з біології, який веде ___________ слухачі факультативу були учасниками шкільної олімпіади. На жаль, _____________ніякої позакласної роботи з біології не ведуть, жодного учня школи не підготували вчителі біології до навчання у МАН.

            Виходячи з вищезазначеного,

                                                        Н А К А З У Ю  :

 

  1. Відмітити цілеспрямовану роботу вчителів біології _____________________ .
  2. Вчителю біології __________  впроваджувати у свою роботу елементи інтерактивних технологій.
  3. Вчителям_____________________________:

            Систематично вживати заходи щодо розвитку  пізнавальних здібностей, логічного мислення учнів, посилити увагу до інтелектуально-обдарованих учнів.

            Налагодити диференційовану роботу з різними за підготовкою категоріями учнів, продовжувати практикувати елементи інтерактивних технологій, враховуючи особливості класних колективів.

  1. Факультативні заняття з учнями направляти на підвищення  рівня навчальних досягнень учнів
  2. Вчителям біології ____________залучати учнів до проведення позакласної роботи з біології
  3. Обговорити результати контрольних зрізів з біології на засідання .
  4. Контроль за виконанням  даного наказу покласти на заступника директора школи.

 З наказом ознайомлені:

Категорія: Аналітичні накази | Додав: NataliyG (24.07.2013) | Автор: Наталія Глюз
Переглядів: 11612 | Коментарі: 2 | Теги: Біологія, наказ | Рейтинг: 3.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Пошук

Корисні посилання

Сокальський РМК

Двірцівський НВК

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рейтинг@Mail.ru