Середа, 21.08.2019, 07:55
Вітаю Вас Гість

Головна » Статті » Документація » Внутрішньошкільний контроль

Алгоритм співпраці школи з кримінальною міліцією та службами

Алгоритм

співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з кримінальною міліцією та службами, причетними до захисту права дітей на 

            У 2009 році в Україні прийнято Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.

            Мета її - створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

                            Головним суб’єктом змін у школі є учень, який має „... право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах”, про що говорить Закон України „Про освіту”( ст. 3, 51).

                            З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти Міністерством освіти і науки України вдосконалено контроль за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку.

            Обов’язком учня відповідно до Закону «Про освіту» є „ ... додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти”, одним із пунктів яких є здобуття повної загальної середньої освіти через відвідування загальноосвітнього закладу в залежності від форми навчання.

            У постанові Кабінету Міністрів від 12 квітня 2000 року «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» № 646 йдеться про те, що «…..директор загальноосвітнього навчального закладу вживає заходів до реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме:

здійснює постійний контроль за відвідуванням навчального закладу, з’ясовує причини відсутності на уроках.

          З метою контролю за відвідуванням, відділ освіти, адміністрація й педколективи закладів, відповідні служби, батьки учнів мають забезпечувати контроль за відвідуванням, основою якого є поєднання державного та громадського контролю, а завданням – прозорість, взаємоповага, демократичність, тощо. (Указ президента України № 1013/2005 р. „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”. 

            У поняття ефективного контролю за відвідуванням учнями школи (Постанова Верховної Ради України „Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього явища” за 2005 рік) входить вивчення фізіологічного, психічного, соціального стану дитини чи підлітка шкільного віку, які відвідують заклад освіти; ведення шкільної документації.

          Щодо останнього, то тут слід звернутися до наказу Міністерства освіти і науки України від  23.06.2000 р. № 240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах 1 – 111 ступенів” пункту 1.7 ( „Вся ділова документація ведеться державною мовою”), п. 3.24 – 3.33, 4.7 – 4.28 , 4.45 – 4.47  - ведення ділової документації; п. 6 -  терміни зберігання ділової документації.

          У пункті 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, йдеться про те, що учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках.

            Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року”.

            У разі відсутності учня понад 10 днів, а також неможливості продовження ним навчання у загальноосвітньому навчальному закладі закладом складається відповідний акт, він надсилається до відділу освіти, який у свою чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх.

            На відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади, органи внутрішніх справ і служби у справах неповнолітніх покладено систематичне ведення у межах своєї компетенції роз’яснювальної роботи серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

            Оскільки на сьогодні виникли питання щодо здійснення контролю за відвідуванням, розглянемо дані питання на сьогоднішній нараді.

Розпочнемо з питання охоплення дітей освітою.

1. У кожному закладі повинні бути списки дітей по мікрорайону школи (по роках ), довідки про те, де навчається дитина з мікрорайону школи (якщо за межами даного закладу), список та довідки тих, хто не підлягає навчанню (патронаж сім’ї здійснює школа, а за дитиною: соцзабез), списки дітей, яких охоплено різними формами навчання : очною, індивідуальною, екстерном, тощо.

2. Папка з інформацією про учнів, які не приступили до занять (заходи і те, яка робота проведена з батьками  по залученню до навчання).

3. Щоденно у закладах освіти збираються оперативні дані про кількість відсутніх учнів по школі, які передаються до відділу освіти.

Документи, що подаються у випадку відсутності дитини на заняттях, можуть бути такі:

- медична довідка;

 • записка від батьків (1-2 дні);
 • пропуски більше 3-х днів: акт відвідування сім’ї, листи (зареєстровані);
 • відпускати учнів з занять з відома учителя-предметника та заступника директора;
 • черговому по школі відпускати учнів лише за письмовою згодою  класного керівника.

У журналах обліку відвідування й класних журналах повинна бути достовірна й ідентична інформація про загальну кількість пропусків кожного учня. Із відомостями про види пропусків, відповідальність за даний напрямок роботи – ознайомлення під розпис класного керівника, чергового учителя, заступників директора.

            Учителі-предметники на початку кожного уроку відмічають відвідування занять, з’ясовують, хто відсутній у цей день у школі, повідомляють про відсутніх на уроці (якщо на попередньому уроці дитина була).

            Необхідність тісної взаємодії між навчальними закладами службами у справах дітей, РЦСССДМ та міліцією викликана тим, що серед дітей, які пропускають уроки, є багато тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Робота з ними має бути організована спільно, адже саме ці діти часто стають на шлях злочину.

            Лише спільними зусиллями вчителів та правоохоронців можливо уберегти дітей від біди. Проблеми, пов'язані з неповнолітніми, це не тільки хуліганство, наркотики, розпивання алкоголю та інші адміністративні чи кримінальні правопорушення.

            Є ще одна суттєва проблема, на яку потрібно звернути особливу увагу - насильство в сім'ї. Саме несприятливий психологічний клімат в родині призводить до того, що дитина «збивається зі шляху істинного».

            Учителі, які бачать учнів кожен день і знають їхні звички та характери, перші помічають будь-які зміни в поведінці. Тому вчителям необхідно звернути увагу на ці моменти і, звичайно, повідомити правоохоронців. Можливо, дитині необхідна їхня допомога.

            Основними завданнями підрозділів КМСД, як зазначено в наказі  від 19.12.2012  № 1176 Міністерства внутрішніх справ «Про  затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей» є:

- організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень;

- організація та здійснення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення, були засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, звільненими зі спеціальних виховних установ;

- ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей;

- установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення;

- розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми;

- виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, законними представниками;

- організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками кримінального правопорушення.

                Для навчальних закладів цікавою може бути профілактична робота із запобігання правопорушенням неповнолітніх - це виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, вжиття заходів щодо їх усунення; участь у правовому вихованні неповнолітніх; розшук неповнолітніх, які залишили сім'ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх; виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво тощо.

- охоронна робота, пов'язана з виявленням, припиненням та розкриттям злочинів, учинених неповнолітніми, вживанням оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством, розглядом заяв і повідомлень про правопорушення, здійсненням досудової підготовки матеріалів, проведенням дізнання тощо;

- ресоціалізаційну, що включає у себе ведення обліку неповнолітніх правопорушників, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформування відповідних служб у справах неповнолітніх, здійснення заходів соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;

-  виховна, яка реалізується через відвідування неповнолітніх правопорушників за місцем їх проживання, навчання, роботи, проведення бесід з ними, їхніми батьками (усиновителями) або опікунами .

            Отже, основну увагу кримінальна міліція у справах неповнолітніх приділяє кримінальним виявам неповнолітніх та захисту їх від негативного впливу дорослих. Саме працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх повинні займатися виключно міліцейською роботою: виявляти, припиняти та розкривати злочини; розглядати заяви та повідомлення про правопорушення, скоєні неповнолітніми, здійснювати досудову підготовку матеріалів про правопорушення, проводити дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством; розшукувати неповнолітніх, які залишили сім'ю, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх; перевіряти їх за місцем проживання та навчання; вести профілактичний облік неповнолітніх правопорушників, а також направляти до спеціальних установ та закладів; складати протоколи про адміністративні правопорушення неповнолітніх, а також їх батьків, які не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей, які втягують їх у злочинну діяльність, пияцтво та наркоманію.

            І лише тоді, якщо учень не приступив до навчання з початку навчального процесу, або перестав відвідувати школу, чи прийшов до школи з синцями, забоями, психологічними травмами, які він отримав за місцем проживання, закладу потрібно терміново з'ясовувати обставини, встановити причини і негайно повідомити працівників відділу кримінальної міліції у справах дітей, щоб вони своєчасно відреагували та притягнули до відповідальності винних. Адже в даному випадку і у вчителів і у міліціонерів завдання одне - врятувати майбутнє дитини.

            Крім кримінальної міліції заклади освіти мають співпрацювати із службами: у справах дітей та РЦСССДМ. Кожна із цих служб має свої повноваження і займається визначеними законодавством питаннями. Так, служба у справах дітей здійснює облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а тому відповідні інформації про постановку на облік сімей заклад має надсилати до відділу освіти та до  служби у справах дітей.

                Робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу покладена на служби у справах дітей.

            Соціальне інспектування та супровід сім’ї, в якій перебуває ця дитина, здійснюється РЦСССДМ, а тому спільне обстеження житлово-побутових умов сімей, які потрапили у складні життєві обставини, залучення РЦСССДМ до співпраці з питань виконання батьками законодавства про освіту – це завдання закладу.

            За умови, якщо сім’я перебуває на обліку при РЦСССДМ, соціальні працівники мають діяти спільно із школою й з питань відвідування навчальних занять.

АЛГОРИТМ

роботи педколективу по контролю за відвідуванням

Класний керівник щоденно контролює відвідування:

 1. Перед початком занять черговий клас відмічає відсутніх по класах і о 9.30 інформація доводиться до класного керівника, чергового вчителя, чергового адміністратора.
 2. Черговий адміністратор здає звіт директору, в якому відмічає число відсутніх, передає інформацію до  відділу освіти.

3. Класний керівник відмічає - відсутніх  у журналі обліку відвідування, заступник чи відповідальний за ведення обліку зведені дані по закладу передає до відділу освіти:

4. У кожному конкретному випадку відсутності дитини з’ясовує причини відсутності, встановлює місцеперебування дитини;

5. Інформує батьків або осіб, що їх замінюють про відсутність дитини;

6. Відвідує учня вдома із залученням ще 2 осіб, це може бути: заступник директора, психолог, соціальний педагог, член батьківського комітету:

- складається відповідний акт (додається);

- отримує від батьків письмове пояснення причин, чому дитина не була у школі;

- попереджає батьків, або осіб, які їх замінюють (під підпис), про персональну відповідальність за виховання та навчання дитини;

7. Якщо встановлено відсутність без поважних причин: на ім’я директора пишеться доповідна записка, вживаються заходи до повернення дитини на навчання;

8. Листом викликаються до школи батьки учня, який пропустив заняття без поважних причин,

проводиться індивідуальна бесіда з батьками про відповідальність батьків за здобуття освіти;

9.  Класний керівник 1-11 класів в кінці тижня здає інформацію директору по формі:

№ з/п

П.І учня

Дати

Причини відсутності

Прийняті міри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. У понеділок на оперативній нараді при директору аналізується робота з організації відвідування в школі з прийняттям відповідних мір (бесіди, накази, рейди на дім, листи в служби, рада профілактики).

11. 2 рази на місяць заступник директора проводить співбесіду з класними керівниками по контролю за відвідуванням і подає довідку директору.

12. Коли дитина відсутня понад 10 днів, а також за неможливості продовження нею навчання у загальноосвітньому навчальному закладі, заклад повинен направити до відділу освіти лист, в якому описати проведену роботу з питань повернення на навчання дитини, додаються акти відвідування дитини на дому.

13. Відділ освіти, у свою чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх та кримінальну міліцію.

14. Якщо закладу стало відомо про насилля в сім’ї, випадки зникнення дитини, тощо кримінальна міліція повідомляється одночасно з відділом освіти.

                                                                                                                                 Додаток 1

АЛГОРИТМ

роботи класного керівника з учнями, які допускають пропуски навчальних занять без поважної причини

 

 1. Щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями класу.
 2. З’ясування причини відсутності.
 3. У разі пропусків без поважної причини:

- обов’язкове повідомлення батькам;

- відвідування родини на дому (складання акту відвідування)

- співбесіда класного керівника з учнем та  батьками 

- робота практичного психолога:

а) діагностика;

б) корекція поведінки;

в) рекомендації учню, батькам та вчителям, які працюють у класі.

- співбесіда заступника директора з НВР з учнем та батьками 

- розгляд на засіданні ради профілактики правопорушень (письмове запрошення).

     4. Якщо дитину не повернуто на навчання, збір пакету документів для КМСН.

     5. Направлення подання до відділу освіти, служби у справах дітей, РЦСССДМ, КМСН, для повернення учня до навчального закладу.

     6. У разі пропусків без поважної причини більш 10 днів складання акту щодо доцільності притягнення батьків до адміністративної відповідальності (передача його до правоохоронних органів).

                                                                                                                                             Додаток 2

Інформація

про учнів, які не приступили до занять

станом на ___________________ 200__р.

 

№ з/п

ПІБ учня

Клас

Термін невідвідування

Відомості про батьків

Домашня адреса

Заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток 3

Оперативні дані

про кількість відсутніх учнів по школі

з _____________________ по _______________200__р.

 

Дата

Всього учнів у класі

Всього відсутніх

%

хвороби

%

З них

поважні причини

%

без поважних причин*

%

ОРВІ

%

інші

хвороби

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток 4

Інформація

про учнів, які злісно ухиляються від навчання,

станом на ___________________ 200__р.

 

№ з/п

ПІБ учня

Клас

Термін невідвідування

Причини невідвідування

Відомості про батьків

Домашня адреса

Заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток 5

ВКАЗІВКИ

до ведення журналу обліку відвідування

 1. Журнал обліку відвідування занять ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі.
 2. Журнал заповнюється черговим учителем і класними керівниками. Щоденно контролюється черговим адміністратором.
 3. Черговий учитель:
  1.  Несе персональну відповідальність за збереження журналу;
  2.  Заповнює графи 1-6, 9 – в лівому верхньому кутку лівого розвороту ставить дату;
  3.  Щоденно відводить зведений підсумок відсутніх і завіряє своїм підписом за формою.
 4. Класний керівник заповнює графи 7-8 і заповнює підсумки дня по формі: із них: по хворобі, з поважних причин, без поважних причин.
 5. Черговий адміністратор щоденно здійснює контроль за веденням журналу, візує підсумок дня і доповідає директору про відвідування навчального закладу.
 6. Заступник директора з виховної роботи періодично здійснює контроль за веденням документації з обліку відвідування і прийняттям мір до учнів, що ухиляються від навчання. Здійснює контроль за веденням журналу, про що ставить: дату, підпис.

 

                                                                                                                                 Додаток 6

СХЕМА

дій керівників загальноосвітніх навчальних закладів

із забезпечення

 

 

                                                                                              Зразок повідомлення батькам учнів

 

Шановні батьки!

            Відповідно до чинного законодавства батьки несуть відповідальність за отримання освіти їхніми дітьми. Сподіваємося, ви розумієте, що якість знань залежить від того, як систематично учень відвідує заняття в школі. Відповідно за Законом України „Про освіту” відповідальність за відвідування уроків дітей несуть батьки.

Пропонуємо вам ознайомитися з системою роботи школи щодо попередження пропусків занять учнями закладу освіти.

 1. Щоденно класний керівник здійснює контроль за відвідуванням занять учнями, відзначає відсутніх у класному журналі, записує прізвище учня (вказує на причину), записує відсутніх у кінці обліку пропуску уроків учнями школи.
 2. Батьки зобов’язані своєчасно інформувати класного керівника про причину відсутності дитини (учня) до початку занять в перший же день його відсутності на уроках.
 3. Виправдувальним документом про відсутність учня на уроках може бути:
  • медична довідка з печаткою лікаря і установи;
  • записка від батьків (1-2) дня;
 4. Відпускати учнів з уроків по важливим причинам дозволяється лише класному керівникові або учителю-предметнику, про це в той же день письмово повідомляється  заступник директора з НВР або черговий адміністратор.
 5. Відпускати учнів із школи дозволяється тільки на наявності записки (встановленого зразка) класного керівника або старшого чергового вчителя по школі.
 6. Класний керівник у кінці тижня здає інформацію про відвідування занять учнями (за встановленим зразком):
  • ПІБ учнів, які  пропустили заняття;
  • кількість пропущених уроків;
  • причини;
  • вжиті міри.
 7. Заступнику директора з НВР постійно здійснює контроль за веденням документації, приймає міри до учнів, які ухиляються від навчання.

 

 

 

Ознайомлені батьки:                                                                                              Підпис:

                                                                                                       Додаток 7

 

                                                                           ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

НАКАЗ

 

«___» вересня 20__р.                              №___

 

Про контроль за відвідуванням

навчальних занять

 

            З метою запобігання пропусків уроків учнями без поважних причин, посилення контролю за виконанням Правил для учнів, Статуту (назва навчального закладу)

НАКАЗУЮ:

 

1.Установити порядок оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять:

1.1.Черговий клас щоденно до 9:30 веде облік відсутніх учнів та вносить ці відомості до журналу.

1.2.Черговий учитель (класний керівник) заповнює Журнал обліку відвідування, узагальнює інформацію і доводить до чергового адміністратора до 10:00.

1.3.Класні керівники впродовж дня з’ясовують причину відсутності, у разі потреби відвідують учня вдома.

1.4.У разі пропусків уроків без поважних причин учень та батьки запрошуються на засідання ради профілактики.

1.5.На кожному уроці вчитель – предметник заносить відомості про відсутніх учнів у щоденник оперативного контролю.

1.5.Класний керівник щоденно контролює учнів, які за будь-яких обставин залишають навчальні заняття та з’ясовує причини відсутності.

2.Систематично, 1 раз на місяць, проводити профілактичні рейди «Урок» з

метою виявлення учнів, які пропускають уроки без поважних причин.

3.З метою проведення профілактичних рейдів створити комісію у складі:

Заступника директора з НВР ___________ - голова

Психолога __________________________- заступник голови

Голови батьківського комітету_______________

  Представника КМСН _____________________

 

4.Заступнику директора з НВР ________________:

 1. Щоденно інформувати відділ освіти про стан відвідування навчальних занять
 2. Вести постійний контроль за роботою класних керівників з питання обліку відвідування.
 3. Розглядати випадки пропусків навчальних занять без поважної причини на засіданнях ради профілактики правопорушень із запрошенням батьків та вчителів, які працюють у класі.
 4. Звітувати на нарадах при директорі про стан відвідування учнями навчальних занять  та роботу класних керівників з цього питання.

 

5.Класним керівникам:

5.1. Щотижня звітувати про облік відвідування учнями навчальних занять.

термін: кожного понеділка, за графіком

5.2.Вимагати від учнів класу письмового підтвердження (довідка з лікарні, заява батьків) відсутності на уроці.

Термін: постійно

5.3.На батьківських зборах довести до відома батьків про встановлений порядок щодо пропусків навчальних занять з поважних причин.

Термін: вересень

5.4.Активізувати роботу щодо підвищення мотивації до навчання.

5.5. Встановити постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Своєчасно приймати відповідні заходи з метою встановлення причин відсутності та запобігання пропусків уроків без поважних причин.

5.6. Особливий контроль установити за учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку. У разі пропусків уроків учнями групи «ризику» більш 3-х днів, надавати подання та акт відвідування родини на дому заступнику директора з ВР.

 

 

Директор           

З наказом ознайомлені:             

 

 

                                                                                                                                 Додаток 8

 

НАКАЗ

 

«___»_________20___р.                                   №____

 

Про посилення контролю

за обліком відвідування

учнями навчальних занять

 

            Відповідно до Закону України «Про освіту» та   виконання наказу МОН України від 04.09.2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Класним керівникам 1-11 класів:

1.1.Нести персональну відповідальність за щоденний облік відвідування учнями навчальних занять.

1.2.Своєчасно  приймати відповідні заходи з метою встановлення причин відсутності та запобігання пропускам уроків без поважних причин.

1.3.Своєчасно вказувати причини відсутності та прийняті міри під особистий підпис у Журналі обліку відсутніх.

1.4.Слідкувати за своєчасним підтвердженням причин відсутності з боку батьків учнів.

1.5.Не допускати невідповідності у класному журналі та Журналі обліку відсутніх.

 

2.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР ____________.

 
Директор

З наказом ознайомлені:

 

                                                                 Додаток 9

 

НАКАЗ

 

«____»__________20___р.                           №______

 

Про стан роботи класних керівників

з контролю за відвідуванням учнями

навчальних занять

 

  Згідно з річним планом роботи (назва навчального закладу) ведеться постійний контроль з боку адміністрації за роботою класних керівників по обліку відвідування учнями навчальних занять. Встановлено, що в період з _____________ по _____________ класні керівники систематично контролюють відвідування уроків учнями, своєчасно заповнюють відповідні сторінки класного журналу та вносять потрібну інформацію у Журнал обліку відсутніх під особистий підпис.

Але встановлено, що не всі класні керівники відповідально відносяться до контролю цього питання. Класні керівники _______________ не своєчасно вносять відсутніх на сторінки класного журналу.

Класні керівники _______________________ не своєчасно вказують причини відсутності учнів на уроках та прийняті міри під особистий підпис у Журналі обліку відсутніх.

«___»_________20___р. було проведено вибіркову перевірку відповідності обліку відсутності в класних журналах та Журналі обліку відсутніх.

Встановлено: ______________________________________________

На підставі вищезазначеного.

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Класним керівникам 1 – 11-х класів:

1.1.Не допускати несвоєчасних відмічень відсутніх у класі на сторінці зведеного обліку класного журналу.

1.2.Посилити контроль та особисту відповідальність за своєчасним обліком відсутніх та позначення причин відсутності в Журналі обліку відсутніх.

1.3.У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.

 

2.Заступнику директора зН ВР____________:

2.1.Перевірити відповідність обліку відсутніх у класних журналах ___________ класів протягом __________ місяця на відповідність обліку відсутніх.

 

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР _______________.

 

 

 

Директор

 

З наказом ознайомлені:

                                                     Додаток 14

 

СИСТЕМА

контролю заступника директора з НВР

 за обліком відвідування учнів

 

Щоденно:

 1. Перевірка явки учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку.
 2. Рейд – перевірка учнів, які запізнюються на уроки.

Щотижня:

 1. Звірка відсутніх (співбесіда з класними керівниками).
 2. Вибіркова перевірка учнів, які запізнюються на навчальні заняття.
 3. Вибіркова перевірка письмових підтверджень відсутності учнів за окремими класами.
 4. Перевірка журналу обліку відсутніх щодо заповнення його класними керівниками.

Щомісяця:

 1. Розгляд випадків пропусків навчальних занять на засіданні ради профілактики правопорушень.
 2. Перевірка класних журналів щодо обліку відвідування.

Узагальнення стану перевірки (довідка, наказ).

 

                                         Додаток 15

Зразок запрошення батьків

для співбесіди з класним керівником

Шановні батьки!

Ваш син (донька) ____________________

«__»_________200__р. пропустив(ла) навчальні заняття без поважної причини. 

Запрошую Вас для співбесіди в понеділок з 16:00 до18:00 (кабінет №____).

 

Ознайомлені                          Кл.керівник _______

 

 

                                                           Додаток 16

 

Зразок запрошення батьків

                                                                                                                   для співбесіди з заступником                                                                                            директора з НВР

Шановні батьки!

Ваш син (донька) ____________________

з «__»_________200__р. по «__»__________200__р. пропустив(ла) навчальні заняття без поважної причини. 

Запрошую Вас  на індивідуальну співбесіду при заступнику директора з НВР у понеділок о 07:30 у кабінеті  на ІІ поверсі.

Ознайомлені                          Кл.керівник _______

 

 

                                                                       Додаток 17

Зразок запрошення батьків

на засідання ради профілактики

 

Шановні батьки!

«___»_________200__р. о 15:00г. у кабінеті заступника директора з ВР на ІІІ поверсі відбудеться засідання ради профілактики. Ваш син (донька) _____________________________

не відвідують навчальні заняття з «___»__________200__р. по «___»_________200___р.   Запрошуємо Вас взяти участь у засіданні ради профілактики та доповісти про місце знаходження Вашої дитини.

Ознайомлені                          Кл.керівник

 

                                                                                                          Додаток 18

Зразок акту відвідування родини

АКТ

відвідування родини______________________

учня _______класу

            Ми, комісія у складі класного керівника _________________________, членів батьківського комітету ________________________________________ «___»_________200__р. відвідали родину____________, яка мешкає за адресою:____________________________

________________________ з метою повідомлення батьків про пропуски навчальних занять без поважної причини їх дитини ____________________.

            Комісією встановлено, що мати _____________ під час відвідування знаходилася дома, про пропуски уроків вже була раніше інформована класним керівником. ________________ обіцяє повернення сина (доньки) до навчального закладу.

Комісія нагадала, що в разі не повернення дитиною до навчання, до батьків будуть прийняті міри адміністративного характеру.

Комісія запрошує прийти до закладу для вручення повідомлення про участь у засіданні ради профілактики.

«___»___________200__р.  Кл.керівник __________

                                              Члени комісії _________

                                                                      _________

                                                                      _________

Ознайомлені__________

Категорія: Внутрішньошкільний контроль | Додав: NataliyG (17.04.2015) | Автор: Глюз Наталія
Переглядів: 6974 | Теги: невідвідування учнів, співпраця з службою у справах непов, Відвідування учнів | Рейтинг: 2.5/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Пошук

Корисні посилання

Сокальський РМК

Двірцівський НВК

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рейтинг@Mail.ru